Hyvä pakkaus viestii selkeästi tuotteen laadusta

Mitä laadukkaampi tuote, sitä tärkeämpi on pakkauksen rooli. Korkealaatuinen tuote vaatii paljon myös pakkaukselta.

Pakkauksilla on neljä perustehtävää:

1) Suojata tuotetta ympäristöltä
2) Suojata ympäristöä tuotteelta
3) Helpottaa tuotteen käsittelyä jakeluketjussa ja kuluttajalla
4) Informoida tuotteesta