Saimme vuoden 2022 CO2 päästöjemme laskennan tulokset.

Ylpeänä voimme todeta, että päästömme pienenivät edellisestä vuodesta peräti 9%

Tällä hetkellä Next Printin oman toiminnan (sähkö, kuljetukset, työmatkat, lämmitys jne..) CO2 päästöt ovat 195 200kg.

Olemme päättääneet kompensoida koko nykyisen hiilijalanjälkemme. Kompensaatio kohdistetaan kotimaiseen hiilinieluun täysimääräisenä.
Tämän johdosta voidaan kaikkiin Next Printissä painettuihin tuotteisiin lisätä merkintä: “Tuotettu 100% hiilineutraalisti”

Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kompensoida myös käytettyjen raaka-aineiden (lähinnä paperin) hiilijalanjälki.
Työn rakenteesta riippuen kompensointimaksu on noin 0,5 – 1,5% painotuotteen hinnasta. Jos raaka-aineet myös kompensoidaan, voidaan painotuotteseen lisätä merkintä: “100% hiilineutraali painotuote”.

Katso lisätietoja sivustoltamme

Kysy lisää myynnistämme.

Pyrkimyksemme on vähentää CO2 päästöjämme, niin että tuotantomme olisi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä täysin hiilineutraali.
Työkaluna päästöjen vähentämisessä käytämme Ekokompassi-ympäristösertifikaattia, joka luo meille tiekartan kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.