CO2 PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI

2022:
  212 t CO2e        857 puuta 

Kompensaatio tehty 5/2023

2023:
   195 t CO2e         529 puuta 

Kompensaatio tehty 6/2023

Lisätietoja kompensaatiosta:

Kompensoimme kaikki oman toimintamme päästöt kotimaiseen kohteeseen, koska haluamme tukea suomalaista työtä.
Istutamme Reforestin avulla metsää hiilinieluksi Tampereelle.  Kotimaisen hiilinielun lisäksi vastaava määrä hiilidioksiditonneja on poistettu kansainvälisesti sertifioidusta hankkeesta.
Materiaalien osalta annamme valinnan mahdollisuuden kompensointiin asiakkaalle.

Hiilisäästäjän tarina

Next Print on jo vuosia toiminut vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen.
Useat Sertifikaattimmekin osoittavat sen.
Materiaali valintamme edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Lisäksi tuemme valinnoillamme vastuullista metsänhoitoa.

Olemme saaneet päätökseen hiilijalanjälkemme laskennan ja ryhtyneet toimenpiteisiin matkallamme kohti täysin hiilineutraalia tuotantoa.
Tällä hetkellä Next Printin oman toiminnan (sähkö, kuljetukset, työmatkat, lämmitys jne..) CO2 päästöt ovat 195 000 kg.

Olemme päättäneet kompensoida koko nykyisen hiilijalanjälkemme. Kompensaatio kohdistetaan kotimaiseen hiilinieluun täysimääräisenä.  Kotimaisen hiilinielun lisäksi vastaava määrä hiilidioksiditonneja on poistettu kansainvälisesti sertifioidusta hankkeesta.
Tämän johdosta voidaan kaikkiin Next Printissä painettuihin tuotteisiin lisätä merkintä: “Tuotettu 100% hiilineutraalisti”

Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kompensoida myös käytettyjen raaka-aineiden (lähinnä paperin) hiilijalanjälki.
Työn rakenteesta riippuen kompensointimaksu on noin 0,5 – 1,5% painotuotteen hinnasta. Jos raaka-aineet myös kompensoidaan, voidaan painotuotteseen lisätä merkintä: “100% hiilineutraali painotuote”.

Kysy lisää myynnistämme.

Pyrkimyksemme on vähentää CO2 päästöjämme, niin että tuotantomme olisi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä täysin hiilineutraali.
Työkaluna päästöjen vähentämisessä käytämme Ekokompassi-ympäristösertifikaattia, joka luo meille tiekartan kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta.

Next Print Hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite


Me Next Printissä otamme ympäristöasiat vastuullisesti huomioon.

Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat:

  • Paperin käytöstä
  • Kemikaalien kulutuksesta
  • Energian kulutuksesta

Olemme asettaneet merkittäville ympäristönäkökulmille päämäärät ja tavoitteet

Ensisijaisesti pyrimme vähentämään jätteen syntyä materiaalihukkaa pienentämällä ja kierrätystä lisäämällä. Mittaamme ympäristötavoitteidemme totetutumista ja otamme ympäristövaikutukset huomioon investointiemme suunnittelussa. Noudatamme ympäristöasioissa kaikkia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Se kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa.

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Aina, kun ostat FSC-merkityn tuotteen, voit luottaa siihen, että tuet valinnallasi vastuullista metsänhoitoa.

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan.

Arjowiggins on Euroopan johtava designpapereiden valmistaja.
Ohjelma varmistaa Arjowigginsin laatustandardit täyttävät painatukset ja jälkikäsittelyt valmistamilleen papereille ympäri maailman.

Huolehdimme ympäristöstä