Huolehdimme ympäristöstä


Me Next Printissä otamme ympäristöasiat vastuullisesti huomioon.

Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat:

  • Paperin käytöstä
  • Kemikaalien kulutuksesta
  • Energian kulutuksesta

Olemme asettaneet merkittäville ympäristönäkökulmille päämäärät ja tavoitteet

Ensisijaisesti pyrimme vähentämään jätteen syntyä materiaalihukkaa pienentämällä ja kierrätystä lisäämällä. Mittaamme ympäristötavoitteidemme totetutumista ja otamme ympäristövaikutukset huomioon investointiemme suunnittelussa. Noudatamme ympäristöasioissa kaikkia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki. Se kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa.

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta.

Aina, kun ostat FSC-merkityn tuotteen, voit luottaa siihen, että tuet valinnallasi vastuullista metsänhoitoa.

Joutsenmerkin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, johon pyritään askel kerrallaan.

Arjowiggins on Euroopan johtava designpapereiden valmistaja.
Ohjelma varmistaa Arjowigginsin laatustandardit täyttävät painatukset ja jälkikäsittelyt valmistamilleen papereille ympäri maailman.