CO2 PÄÄSTÖJEN KOMPENSOINTI

2021:
   212 t CO2e         857 puuta 

Kompensaatio tehty 5/2022

2022:
   195 t CO2e         529 puuta 

Kompensaatio tehty 6/2023

Lisätietoja kompensaatiosta:

Kompensoimme kaikki oman toimintamme päästöt kotimaiseen kohteeseen, koska haluamme tukea suomalaista työtä.
Istutamme Reforestin avulla metsää hiilinieluksi Tampereelle.  Kotimaisen hiilinielun lisäksi vastaava määrä hiilidioksiditonneja on poistettu kansainvälisesti sertifioidusta hankkeesta.
Materiaalien osalta annamme valinnan mahdollisuuden kompensointiin asiakkaalle.

Next Print on jo vuosia toiminut vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen.
Useat Sertifikaattimmekin osoittavat sen.
Materiaali valintamme edistävät ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Lisäksi tuemme valinnoillamme vastuullista metsänhoitoa.